IHB OpenIR
Current Search none
Filters ((Date Issued:2015))
 1-20 of 1892
reprint author分repri 200 wangjianguo分汪建国 24 Zhang, Yong-An分Zhang 21
Liu, Yang分Liu, Yang 20 Feng, Lin分Feng, Lin 18 Jiang, Jun分Jiang, Ju 18
Tang, Ling分Tang, Lin 17 Wu, Pei分Wu, Pei 16 Xie, Ping分Xie, Ping 16
He, Shunping分He, Shu 15 Jiang, Wei-Dan分Jiang 15 Kuang, Sheng-Yao分Kua 15
Zhou, Xiao-Qiu分Zhou, 15 Tang, Wu-Neng分Tang, 14 Ge, Feng分Ge, Feng 12
Gui, Jian-Fang分Gui, 12 Li, Renhui分Li, Renhu 11 Zhao, Juan分Zhao, Jua 11
Zhou, Bingsheng分Zhou 11 Wang, Ding分Wang, Din 10