IHB OpenIR  > 藻类生物技术和生物能源研发中心  > 期刊论文
Browse Items
Browse/Search Results:  1-10 of 10
Items/Page:    Sort:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gong, Yingchun;  Patterson, David J.;  Li, Yunguang;  Hu, Zixuan;  Sommerfeld, Milton;  Chen, Yongsheng;  Hu, Qiang;  Gong, YC (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Hydrobiol, Ctr Microalgal Biotechnol & Biofuels, Wuhan, Peoples R China.
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Wen;  Zhang, Xuezhi
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jia, Jing;  Han, Danxiang;  Gerken, Henri G.;  Li, Yantao;  Sommerfeld, Milton;  Hu, Qiang;  Xu, Jian
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Xuezhi;  Hewson, John C.;  Amendola, Pasquale;  Reynoso, Monica;  Sommerfeld, Milton;  Chen, Yongsheng;  Hu, Qiang
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Yao;  Liu, Jin;  Gerken, Henri;  Zhang, Chengwu;  Hu, Qiang;  Li, Yantao
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Baobei;  Zhang, Zhen;  Hu, Qiang;  Sommerfeld, Milton;  Lu, Yinghua;  Han, Danxiang
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gwak, Yunho;  Hwang, Yong-sic;  Wang, Baobei;  Kim, Minju;  Jeong, Jooyeon;  Lee, Choul-Gyun;  Hu, Qiang;  Han, Danxiang;  Jin, EonSeon
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Richardson, James W.;  Johnson, Myriah D.;  Zhang, Xuezhi;  Zemke, Peter;  Chen, Wei;  Hu, Qiang
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Jing;  Han, Danxiang;  Wang, Dongmei;  Ning, Kang;  Jia, Jing;  Wei, Li;  Jing, Xiaoyan;  Huang, Shi;  Chen, Jie;  Li, Yantao;  Hu, Qiang;  Xu, Jian
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Dongmei;  Ning, Kang;  Li, Jing;  Hu, Jianqiang;  Han, Danxiang;  Wang, Hui;  Zeng, Xiaowei;  Jing, Xiaoyan;  Zhou, Qian;  Su, Xiaoquan;  Chang, Xingzhi;  Wang, Anhui;  Wang, Wei;  Jia, Jing;  Wei, Li;  Xin, Yi;  Qiao, Yinghe;  Huang, Ranran;  Chen, Jie;  Han, Bo;  Yoon, Kangsup;  Hill, Russell T.;  Zohar, Yonathan;  Chen, Feng;  Hu, Qiang;  Xu, Jian;  Wang, DM (reprint author), Chinese Acad Sci, Qingdao Inst BioEnergy & Bioproc Technol, CAS Key Lab Biofuels, Shandong Key Lab Energy Genet, Qingdao, Shandong, Peoples R China.